Tester och behandlingar

DNA TEST: Detta tar du i hemmet efter det att vi beställt test kitt via Nordic labb. En enkel svabb med en typ av bomullspinne och sedan skickar man iväg det för analys. Detta är ett test som vissa gånger kan vara ett bra riktvärde på vilka problem område vi måste jobba med direkt för att du ej skall bli sjuk.

Hårmineralanalys; Här tar jag och klipper en bit av ditt hår som sedan skickas på analys. Här ser man om du har en obalans i dina vitaminer/mineraler eller om ditt system är belastat av gifter. Utifrån denna analys får du sedan råd och en behandling i form av kosttillskott och kostförändringar.

SIBO TEST: Detta är ett utandningstest som du själv tar i hemmet som jag beställer via Nordic labb. Detta kan visa om du har en överväxt av en viss sorts bakterier i tarmen som kan orsaka dina problem.

BALANS TEST OMEGA 3/6 ;  Detta är ett enkelt blodtest i fingret som jag tar på dig på kliniken och detta visar på en balans eller obalans i fettsyrorna. Har man en obalans i sina fettsyror så kan man få många olika problem som ex, hudproblem, mag/tarmproblem, kognitiva problem som minnesstörningar mm. Detta åtgärdar vi med att kvalitativ balans olja. Efter 4-6 månader tar man sedan ett nytt test för att följa upp dina nivåer. 

DUTCH TEST; Här mäter man obalans i ditt hormonella system. Detta test skall tas under ett dygn och mellan dag 19-22 i din menscykel som menstruerande kvinna. 

Det finns många flera tester att tillgå som jag jobbar med. Jag använder mig av Werlab, Nordiclab mfl. Men detta bestämmer vi efter ett inledande samtal då vi vet mer vad vi skall gå vidare med. Dessa är ett litet urval av de vanligaste testerna.